Na počátku byl malý, zavalitý a nevzhledný koník, určený pro těžkou práci tyrolských Alpách. Díky tomu se zrodilo plemeno, kterému byla dána do vínku skromnost, pracovitost, vytrvalost a jistota pohybu.
Chovná stáj Pod Dědinou horou - Hradiště u Blatné

Po úvodním svodu klisen a zkouškách výkonnosti (samostatný článek) mohla ve 13 hodin začít výstava. Předvedení koně byli rozděleni do několika výstavních tříd, na závěr se pak vybíral šampion mladých a šampion výstavy.


Úvodní třídou jsou obvykle klisny s hříbaty a jinak tomu nebylo ani v Kuchařovicích. Hodnoceny byly jen tři dvojice, velký věkový rozdíl jak mezi hříbaty, tak mezi klisnami hodnocení ale značně ztížil. Nakonec byla vítězkou třídy vyhlášena klisna Samia s hříbětem Sany po Steinkogel. Majitelem je pan Karel Novotný ze Studnice, který klisnu Samia (po Nordtirol, z matky Senorina po Amadeus) loni importoval do ČR. Komise ocenila u klisny zejména harmonickou stavbu těla a vynikající typ, pěkná byla i mechanika pohybu a klisně tak jistě právem náleží vysoké hodnocení 7,6 bodu, které získala při zápisu do plemenné knihy v Rakousku, a v ČR bylo toto hodnocení pouze přebráno. Hříbě pod klisnou mělo oproti ostatním hodnoceným výhodou ve věku - klisnička je narozená začátkem února.
Druhé místo ve třídě získala zasloužilá matka, devatenáctiletá Astra, jejímž majitelem je neméně zasloužilý chovatel haflingů, Jaroslav Drápela. Astra (po Alex z matky Asta po Stern), která na svůj věk, počet odchovaných hříbat (14!) i pracovní zátěž vypadá velmi zachovale, byla předvedena spolu s hřebečkem po Andiamo.
Na bronzové příčce zůstala čtyřletá Leontýnka majitele Františka Dobrovolného, narozená po otci Habile Vinn, z matky Linda po Achát. Leontýnka je klisna harmonické tělesné stavby, ale poněkud ve starším typu. Divákům se ale mohla pochlubit s velmi pěknou klisničkou po Andiamo, která svou první výstavní zkušenost zažila už ve velmi útlém věku - narodila se pouhých 20 dnů před výstavou.

Šampionka mladých, klisna Cuba. Pro zvětšení klikněte 

Roční a dvouleté klisny byly ve své třídě také bohužel pouze tři, jejich kvalita byla ale celkově velmi vysoká. Ačkoliv třetí umístěná Aischa a druhá Nela se předvedly velmi pěkně, na vítězku třídy (a následně i šampionku mladých), dvouletou klisnu Cuba to nestačilo. Z Rakouska importovaná Cuba, nyní v majetku Farmy Čapí hnízdo, se narodila po otci Nordtirol a z matky Caruh po Aghai. Komise vysoko hodnotila zejména její mechaniku a samozřejmě také plemenný typ.
Druhá umístěná - roční Nela opět majitele pana Drápely, se také předvedla velmi dobře v pohybu a komise také ocenila její ušlechtilost. Nela je dcerou plemeníka Merlin von Milagro a matky Natali po Nimrod.
Třetí místo získala dvouletá klisna Aischa po Artist, z matky Dolly po Nolan. Majitelkou je Lenka

Voborníková z Náchoda.


 

Další hodnocenou třídou byli stejně staří hřebci. V té byli předvedeni dva roční hřebečci po plemeníku Ajax, které obětavě přivezli jejich majitelé manželé Braunovi z Kasejovic přes celou republiku. Třetím hodnoceným byl dvouletý Athos, v majetku Farmy Čapí hnízdo. Spojovacím prvkem obou Ajaxových synů byl mírně kratší trup, než se na haflingy sluší, jinak se ale jedná o velmi pěkné koně. Vítězství si nakonec odnesl jeden z nich -
Amaranth z matky Šárka po Nurmi, který jednak předvedl lepší pohyb v kroku i klusu a hodnotitelé také ocenili jeho vynikající předvedení - na svůj věk a se ukázal jako charakterově vyrovnaný a klidný hřebeček.
Druhé místo komise přiřkla importovanému Athosovi (po otci Anselazio z matky Desideria po Nordtirol), který je sice velmi pěkným zástupcem svého plemene, ale bohužel má vadu kopyta na přední noze. Pro vyvážení je ale nutné uvést, že jeho kladem je naopak velmi pěkná horní linie. Třetí místo získal Azar z matky Any Jane po Nimrod, který se bohužel nepředvedl příliš pěkně v klusu.


Nejobsazenější bývá na výstavách obvykle třída 3-6 letých klisen. Tak tomu bylo i v Kuchařovicích, kde v rámci třídy po předvadišti kroužilo celkem sedm klisen. Na třetí místo komise nakonec vybrala tříletou Aschely, po otci Nefris a z matky Allison po Nugát. Majitelkou je Hana Drábková z Kuchařovic, která se tak může pochlubit nadějnou mladou klisnou v moderním typu. Menším negativem klisny, který ji odsunul z lepšího umístění, je především pohyb v klusu a slabší holeň - klisně jistě velmi prospěje ještě jeden nebo dva roky dalšího růstu vývoje.
Druhé místo obsadila čtyřletá Gina majitele Libora Michalčíka z Brna. Ta se může pochlubit především vynikající mechanikou pohybu a pěknou stavbou těla. Otcem Giny je plemeník Nolan a matkou Gladine po Acord.
Jako nejlepší byla vyhodnocena pětiletá Calera po Amadeus, z matky Collega po Winterstein. Klisna byla importována coby odstávče a po zápisu do české plemenné knihy odkoupena nynější majitelkou Martinou Horákovou z Holešova. Od svodu udělala Calera obrovský pokrok a nyní je z ní velmi pěkná, harmonická, mladá klisna moderního typu haflinga, který u nás do chovu velmi potřebujeme. Calera se následně stala také šampionkou výstavy. Doufejme, že klisna prokáže také své sportovní dovednosti (zkoušky výkonnosti již s velmi dobrým výsledkem složila) a bude úspěšně reprezentovat na srpnovém ME haflingů, kam ji majitelka přihlásila do soutěží v drezuře a parkuru.


Mezi staršími klisnami už tak velká konkurence nebyla - po odhlášení dalších účastnic byly ve své třídě hodnoceny pouze dvě. Vítězství si odnesla devítiletá Ganz po otci Angel-A, z matky Polti po Sailer. Její majitelka Radka Volková z Brna se s ní účastní mnoha chovatelských výstav a Ganz jí zatím nikdy neudělala ostudu - jedná se o rámcovou klisnu s vynikající mechanikou pohybu.
Druhé místo získala domácí - klisna Allison majitelky Hany Drábkové. Otcem této jedenáctileté klisny je Nugát, matkou Astra po Alex.


Nakonec byl hodnocen tříletý valach Amis po otci Artist, z matky Loren po Nolan. Amis majitelky paní Nachtigalové z Rakvic sice neměl ve své třídě konkurenci, ovšem jedná se o velmi pěkného koníka, který by se jen tak nějaké konkurence bát nemusel.


Ačkoliv účast vystavovatelů byla letos slabší, než v posledních ročnících, celková úroveň koní, jejich předvedení i přípravy byla opět o něco vyšší, než v předchozích letech. Doufejme, že tento trend se podaří udržet a že na výstavy začnou se svými haflingy jezdit i chovatelé, kteří letos byli v Kuchařovicích třeba coby diváci.