Na počátku byl malý, zavalitý a nevzhledný koník, určený pro těžkou práci tyrolských Alpách. Díky tomu se zrodilo plemeno, kterému byla dána do vínku skromnost, pracovitost, vytrvalost a jistota pohybu.
Chovná stáj Pod Dědinou horou - Hradiště u Blatné
     

Šárka


NAROZENA:   20.2.1995
 
MATKA:   Susi                    OTEC: Nurmi
 

Tato klisna pochází z Rakouska a byla dovezena jako odstávče zároveň s klisničkou Annou. Ve svém pubertálním věku to byla pěkná rošťanda, žádná ohrada před ní neobstála.Také veškeré krmení, které jí bylo předkládáno velmi rychle konzumovala a řehtáním se dožadovala dalších porcí. Tato chuť k jídlu jí vydržela až dodnes. Při zaučování v tahu i pod sedlem s ní nebyly problémy. Je trochu paličatá, ale pracovitá,do všeho jde s obrovským nasazením a elánem. Také je velmi dobrá matka. Odchovala 8 hříbat- 6 klisniček a 2 hřebečky. Její hříbata jsou mohutná, silná a dosahují na svodech pěkných ohodnocení. V současné době je využívána jako chovná klisna a zároveň jako pracovní kůň pro děti. V letošním roce se zúčastnila i své první výstavy se svojí dcerou Šery, kde velmi dobře reprezentovaly plemeno Hafling.